Besök och upptakt på Bohus Malmön

Helgen den 2-4 september hade kören höstupptakt med sång i kyrkan på Bohus Malmön.  Pga dubbelbokning av kyrkan kom en del av övningen att ske ute i trädgården.

Träningen inriktades mot kommande konserter bl a ett framförande på Ingesunds körledarkomposium i oktober och den årliga sången på Alla helgons dag i Trefaldighetskyrkan.